Studijní zaměření
Tanec s náčiním
pom - pom
Pohybová rytmika
s náčiním
Sólová technika
s náčiním
Technika tance
na špičkách

O taneční škole

O taneční škole

Tanec je výzva
pro mysl,
tělo a duši.

Škola je významným a nezastupitelným poskytovatelem tanečního vzdělávání v jesenickém okrese. Je jedinečná mezi ostatními ZUŠ v počtu tanečních zaměření, vyniká širokou nabídkou tanečních žánrů, pružně reaguje na zájem žáků o nové trendy tanečního umění a zároveň ctí tradiční ověřené principy, metody a formy práce základního uměleckého vzdělávání. Nabízí aktivní uměleckou činnost – vystoupení, soutěže.  Žáci mají na výběr z mnoha studijních zaměření. Takto dosažené znalosti kultury pohybu pak mohou zúročit v souborech školy.

Novinky
0%
Zápis nových žáků

Zápis nových žáků

Zápis proběhne  ve škole ve dnech 21.5. a 11.6.  od 14 do 17 hod. Přijímáme žáky od 5 let. Rodné číslo dítěte s sebou!  Szuš- taneční patří jako jediná taneční škola na Jesenicku do sítě škol MŠMT,  tím je zavázána udržovat vysoký standard uměleckého vzdělávání. To je poskytová ... (více)
Otevření školy 11.5.2020

Otevření školy 11.5.2020

Otevření školy 11.5.2020 Dle harmonogramu MŠMT o uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství, bude možná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce na základních uměleckých školách, při dodržení zvláštních podmínek. O hygienických opatřeních a organizaci výuky j ... (více)
Hodnocení ve druhém pololetí

Hodnocení ve druhém pololetí

Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/20. Dle povinnosti vyplývající z vyhlášky MŠMT ze dne 27.4.2020 tímto informujeme žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/20. Hodnocení vychází z pod ... (více)