Studijní zaměření
Tanec s náčiním
pom - pom
Technika tance
na špičkách
Pohybová rytmika
s náčiním

O taneční škole

O taneční škole

Tanec je výzva
pro mysl,
tělo a duši.

Škola je významným a nezastupitelným poskytovatelem tanečního vzdělávání v jesenickém okrese. Je jedinečná mezi ostatními ZUŠ v počtu tanečních zaměření, vyniká širokou nabídkou tanečních žánrů, pružně reaguje na zájem žáků o nové trendy tanečního umění a zároveň ctí tradiční ověřené principy, metody a formy práce základního uměleckého vzdělávání. Nabízí aktivní uměleckou činnost – vystoupení, soutěže.  Žáci mají na výběr z mnoha studijních zaměření. Takto dosažené znalosti kultury pohybu pak mohou zúročit v souborech školy.

Novinky
0%
Řecko 2022

Řecko 2022

Ve dnech 6. - 13.9.2022 se naše mažoretková skupina s DOM ZUŠ Jeseník zúčastnila mezinárodního festivalu Real Myth v řeckém Stavrosu a Soluni. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci a především za skvělou atmosféru a spoustu krásných zážitků. Těšíme se na příště!