Taneční formace (mažoretky s hůlkou a třásněmi)

Taneční formace (mažoretky s hůlkou a třásněmi)

Cena 2100 Kč/pololetí

Pro dívky od 5 let, které pracují v hodinách jak s hůlkou, tak s třásněmi. Nejmladší děti se seznamují s náčiním. Součástí hodin je rytmika a pohybová kultivace, děti se učí baletní pohybové průpravě, praktikujeme výuku typu škola hrou. S rostoucím věkem žákyně začínají s twirlingem, druhem tance, který spojuje mažoretky, baletní prvky a gymnastiku. Učí se technice s náčiním pom - pom, výhozy třásní spojené s gymnastickými prvky, efektní vlny. Výuka zaměřena na tvorbu skupinových choreografií.

Výuka je věkově rozdělena:

5 - 7 let přípravné studium, výuka jednou týdně 65 minut

8 - 11 let kadetky, výuka dvakrát týdně (90 minut, 45 minut)

12 a více let juniorky + seniorky, výuka dvakrát týdně (90 minut, 90 minut – zahrnuje i TG)

Po dohodě vyučující s rodiči je možná účast dětí na jedné ze soutěží: Czech dance tour, Taneční skupina roku, nepostupové tzv. „pohárové“ soutěže.

Juniorská a seniorská skupina úzce spolupracuje s Dechovým orchestrem mladých Jeseník, je potřeba počítat s účastí na vystoupeních a výjezdech.

Žáci musí mít zakoupeny pomůcky ke studiu - náčiní baton a pom, taneční obuv (objednávky zajišťuje vyučující)