Studijní zaměření

Na naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu "Tanec je výzva pro mysl, tělo a duši". K nahlédnutí je v kanceláři školy.

Pro žáky nabízíme tato studijní zaměření:

Umělecký tanec

Umělecký tanec

Taneční akrobacie a Acrobatic Dance

Taneční akrobacie a Acrobatic Dance

Orientální tanec

Orientální tanec

Street Dance

Street Dance

Technika tance na špičkách

Technika tance
na špičkách

Taneční formace a sólové formace

Taneční formace a
sólové formace

Pohybová rytmika s náčiním

Pohybová rytmika
s náčiním

Folklórní tanec

Folklórní tanec

MINI tanečky

MINI tanečky

Hra na keyboard

Hra na keyboard

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na kytaru

Hra na kytaru