Tancování pro radost

Tancování pro radost

Cena 1600 Kč/pololetí

Obor je určen pro chlapce a dívky ve věku 5 - 7 let, kteří chtějí tančit, ale z jakéhokoliv důvodu netouží vystupovat s nacvičenými choreografiemi. Hodiny zahrnují hry a cvičení zaměřené na různé formy pohybu. Výuka probíhá jednou týdně 65 minut.

 Pohybově-taneční aktivity u dětí hravou formou rozvíjejí pohybové dovednosti, prostorovou představivost, imaginaci, improvizaci, cit pro rytmus, prohlubují propojení s vlastním tělem a pohybovou kreativitu. Děti si osvojí některé základní taneční principy a prvky . Prostřednictvím tance, zpěvu, pohybových cvičení, příběhů a her, vedeme děti k nadšení a radosti z tvořivého pohybu.