MINI tanečky s písničkou

MINI tanečky s písničkou

Cena 1500,- Kč/pololetí

Všestranný kurz je určen dětem od 3 do 4 let. Děti tak hravou formou poznávají základní pohybové dovednosti, muzikálnost, smysl pro rytmus a dramatický projev. Výuka vychází z přirozené mentality dětí tohoto věku. Společně stráveným časem žáčci navazují sociální kontakty a učí se fungovat v kolektivu. Prostřednictvím říkadel, her a písní děti rozvíjí estetické cítění, intonaci, fantazii a individuální projev. Lekce probíhají jednou týdně 45 minut.