Hra na keyboard

Hra na keyboard

Cena 1500 Kč/pololetí

Žáci od 6 let se učí ovládnout technické možnosti svého hudebního nástroje, které jsou základním předpokladem k vyjádření hudebních myšlenek. Postupně se seznamují s hodnotnou hudební literaturou, cvičí se ve hře z listu a upevňují svoji paměť při interpretaci skladeb. Dovednosti se po ovládnutí základů umocňují hrou skladeb z oblasti lidové, vážné a populární hudby tak, aby měl žák radost z vlastního projevu.

Ke stažení