Hra na keyboard

Hra na keyboard

Při výuce pěstujeme u žáka potřebné správné návyky, technické dovednosti a současně rozvíjíme jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, tvořivost. Žáci získávají také základní teoretické znalosti. Hudební obor umožňuje žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, vzdělání v základech odborného instrumentálního či pěveckého projevu. Učitel pracuje s přirozenou dispozicí žáků, schopností pohotově číst notový zápis a odvahou projevit své hudební cítění, představivost i fantazii.

Elektronické klávesy nabízejí širokou škálu možností hudebního vyjádření.

Žák se postupně učí základům hry, seznamuje se s technickými možnostmi nástroje, rozvíjí sluchové  dovednosti a hudební  představivost. Dovednosti   se   po ovládnutí  základů  umocňují  hrou  skladeb  z oblasti lidové, vážné a populární hudby tak, aby měl žák radost z vlastního projevu.

Ke stažení