Hra na kytaru

Hra na kytaru

Při výuce pěstujeme u žáka potřebné správné návyky, technické dovednosti a současně rozvíjíme jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, tvořivost. Žáci získávají také základní teoretické znalosti. Hudební obor umožňuje žákům, kteří projevili potřebné  předpoklady a  zájem  o  studium  hudby,  vzdělání v základech odborného instrumentálního či pěveckého projevu. Učitel pracuje s přirozenou dispozicí žáků, schopností pohotově číst notový zápis a odvahou projevit své hudební cítění, představivost i fantazii.

Kytara patří k nejpopulárnějším nástrojům současnosti. Má příjemný zvuk, je všestranně využitelná jako sólový i doprovodný nástroj.

V předmětu se žák naučí základům klasické a akordové hry. Trénuje správnou techniku obou rukou, rozvíjí hudební představivost a seznamuje se s rytmickou pestrostí akordických doprovodů. Vítané je hraní skladeb a písní podle libosti žáka.