Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu

Při výuce pěstujeme u žáka potřebné správné návyky, technické dovednosti a současně rozvíjíme jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, tvořivost. Žáci získávají také základní teoretické znalosti. Hudební obor umožňuje žákům, kteří projevili potřebné  předpoklady a  zájem o  studium  hudby,  vzdělání v základech odborného instrumentálního či pěveckého projevu. Učitel pracuje s přirozenou dispozicí žáků, schopností pohotově číst notový zápis a odvahou projevit své hudební cítění, představivost i fantazii.

Zobcová    flétna   se   tradičně  těší  oblibě  u   začínajících   hudebníků.  Jedná   se o dostupný  nástroj s vlastnostmi podporujícími jeho snadné a rychlé ovládnutí. Zobcová flétna může také sloužit jako terapeutická pomůcka pro zlepšení dýchacích obtíží.

V předmětu se žák seznámí s tvorbou a nasazením tónu, správnou prací s dechem, technikou prstů a hmatů. Dovednosti se po ovládnutí základů umocňují hrou melodií z oblasti lidové, vážné a populární hudby.