HUDEBNÍ OBOR

HUDEBNÍ OBOR

Při výuce pěstujeme u žáka potřebné správné návyky, technické dovednosti a současně rozvíjíme jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, tvořivost. Žáci získávají také základní teoretické znalosti, základy dějin hudby, rozvíjí intonaci a rytmus. Dávají zde do souvislostí své praktické hudební zkušenosti s teoretickými znalostmi. Od 4. ročníku umocňují své hudební dovednosti prostřednictvím komorní hry. Hudební obor umožňuje žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby vzdělání v základech odborného instrumentálního projevu.

O přijetí nových zájemců rozhodne paní učitelka Tereza Štramová po vykonaném přijímacím řízení.

Žáci si mohou vybrat ze čtyř studijních zaměření: