Soubor lidových tanců Jesénka a Jesénečka

Soubor lidových tanců Jesénka a Jesénečka

Cena 2100 Kč/pololetí

Obor je určen pro děti od 5 let. Zábavnou nenásilnou formou rozvíjí přirozený pohybový projev, hudební cítění, rytmiku a tanečnost. Žáci si osvojí jednotlivé taneční kroky, prvky a figury vybraných tanců moravských, českých i slovenských. Seznámí se s naší lidovou kulturou a tradičními lidovými písněmi. Pomocí říkadel a rytmických her se seznamují s Orffovými nástroji, které zapojují do výuky. Cílem je propojení tance, zpěvu a přirozeného tvůrčího potenciálu. Výuka probíhá dvakrát týdně. Žáci vystupují na představeních taneční školy a na různorodých kulturních akcích v regionu. V případě naplnění bude otevřena samostatná přípravná třída lidových tanců (5 - 6 let).