Hra na příčnou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Při výuce pěstujeme u žáka potřebné správné návyky, technické dovednosti a současně rozvíjíme jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, tvořivost. Žáci získávají také základní teoretické znalosti. Hudební obor umožňuje žákům, kteří projevili potřebné  předpoklady a zájem  o  studium hudby,   vzdělání v základech odborného instrumentálního či pěveckého projevu. Učitel pracuje s přirozenou dispozicí žáků, schopností pohotově číst notový zápis a odvahou projevit své hudební cítění, představivost i fantazii.

Příčná flétna patří k oblíbeným dechovým nástrojům. Disponuje kouzelným tónem a širokými možnostmi hudebního vyjádření.

V předmětu se žák postupně naučí, jak správně dýchat a jak vytvořit a nasadit tón. Poté následuje ovládnutí hmatů, rozvoj prstové techniky a výrazových prostředků. Výuku si zpestříme moderními technikami hry, jejichž nácvik je zábavný, hravý a rozšiřuje vyjadřovací možnosti. Vítané je hraní skladeb a písní podle libosti žáka.