Rozšířené studium k hl. taneč.oborům, Sólová technika s náčíním (hůlka a třásně)

Rozšířené studium k hl. taneč.oborům, Sólová technika s náčíním (hůlka a třásně)

Obor je rozšířeným studiem tanečních formací a je určen pouze dětem, které toto studium navštěvují. Dětem, které chtějí povýšit základní dovednosti ze skupinových hodin na vyšší úroveň, nebojí se vystupovat na pódiu před velkým publikem a chtějí prodat své dovednosti a charisma. Sólové formace jsou více o individuálním přístupu jak ze strany učitelky, tak ze strany dětí a předpokladem je určitá míra schopnosti samostatné práce žáka v hodině. Jednotlivé sestavy mohou být sólové, tedy jednotlivci, dua či tria a nakonec miniformace. V tomto oboru dosahují děti vysoké úrovně jak taneční, tak práce s hůlkou či třásněmi. Výuka pojímá nové trendy a inovativní metody v tanci s individuálním přístupem. Hodiny jsou určené žákům, kteří se chtějí učit složitější práci s předem zvoleným náčiním, nebo jeho kombinací.

Obor bude věkově rozdělen:

Děti 5 - 6 let, výuka jedenkrát týdně 65 minut (+ 1200 korun ke studiu tanečních formací/pololetí)

Kadetky 7 - 11 let, výuka jedenkrát týdně 90 minut (+ 1800 korun ke studiu tanečních formací/pololetí)

Juniorky a seniorky 12 let a více, výuka jedenkrát týdně 90 minut (+ 1800 korun ke studiu tanečních formací/pololetí)

Po dohodě s vyučující je možná účast na soutěžích. V tomto případě je potřeba počítat s intenzivní přípravou od II. pololetí. Je potřeba také počítat s výdaji spojené s tímto oborem - koupě náčiní baton a pom (třásně se kupují dvakrát, jednou tréninkové, jednou případné soutěžní, dále vhodná taneční obuv a platba jak individuálních kostýmů, tak kostýmů na duo, trio či miniformaci).

Předpokladem pro zařazení dítěte do této výběrové skupiny, je spolupráce a komunikace s rodiči během celého školního roku, jejich flexibilita a pomoc např. při zdobení kostýmů či organizaci soutěží. Vzhledem k věkovému rozdělení a samostatným hodinám v týdnu, nebudou organizovány víkendové tréninky ve větší míře, je však nutné, aby žáci absolvovali důsledně a systematicky veškeré hodiny.

V případě zájmu zaškrtněte, rozhodnutí o zařazení do této třídy vydá vyučující, kapacita je omezena.