Taneční akrobacie

Taneční akrobacie

Cena 2100 Kč/pololetí

Pro dívky a chlapce od 7 let. Hodina je zaměřena na zvýšení fyzické kondice, posílení jednotlivých svalových skupin, protažení a nácvik akrobatických prvků. Povinnými předměty oboru jsou taneční akrobacie, taneční gymnastika, kondice a flexibilita těla. Mladší děti pracují na koordinaci a výuce základů gymnastiky, starší děti cvičí na nářadí: gymnastický koberec, žíněnky, Air Track, nižší kladina, hrazda, koza, gymnastická lavička. Taneční akrobacie je určena pro všechny, kteří si nevybrali žádný konkrétní taneční styl, ale chtějí všestrannou pohybovou aktivitu. Dále je vhodná jako doplněk pro žáky soutěžních skupin k rozvíjení silových, akrobatických a gymnastických dovedností. Děti budou vyučující rozděleny na tři skupiny dle kondice a dovedností. Žáci tohoto oboru nepřipravují vystoupení, pro rodiče je na konci roku organizována ukázková hodina.