Umělecký tanec

Umělecký tanec

Obor balet je určen dívkám i chlapcům od 5 let.

Přímo navazuje na přípravnou taneční výuku, která žákům poskytla kvalitní pohybové základy. V 1. a 2. ročníku žáci získávají díky předmětům taneční gymnastika a taneční praxe podstatné pohybové a taneční dovednosti. Od 3. ročníku se tento taneční obor začíná diferencovat na tanec klasický, lidový a současný. Klasický tanec učí děti správnému držení těla, propracovává důležité svalové skupiny, poskytuje základy baletního umění a tance na špičkách. Lidový tanec seznamuje žáky s tradicemi a základními kroky moravského a českého lidového tance. Současný tanec se věnuje moderním tanečním technikám, které vyšly z hledání nového pohybového vyjádření.

V případě zájmu organizujeme pro studenty zájezdy na divadelní představení do Olomouce či Brna. Nadaní žáci se účastní národních soutěží, děti se pravidelně prezentují na taneční přehlídce vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pořádané jednou za 3 roky. Všichni žáci vystupují na koncertě školy, účastní se kulturních akcí města, vystupují na plesech a podobných akcích.

Studium tohoto oboru pomáhá žáky připravit k talentovým zkouškám na střední školy a konzervatoře, jejichž absolventi se dále věnují tanci profesionálně.