Umělecký tanec

Umělecký tanec

Tento obor je určen dívkám i chlapcům od 5 let.
Začíná přípravnou taneční výukou, která probíhá na základě lidových tanečků, dětských her a elementárních průpravných cvičení. V hodinách se využívá náčiní ( šátečky, kruhy, balónky, švihadla ) a k tréninku obratnosti také gymnastický koberec a žebřiny.   
V 1. a 2. ročníku žáci získávají díky předmětům taneční gymnastika a taneční praxe podstatné pohybové a taneční dovednosti a kvalitní pohybové základy. Rozvíjí se tanečnost, pružnost těla a rozsah dolních končetin.
Od 3. ročníku se tento taneční obor začíná diferencovat na tanec klasický, současný a lidový. Předmět klasický tanec učí děti správnému držení těla, propracovává důležité svalové skupiny a poskytuje základy baletního umění. Současný tanec se věnuje moderním tanečním technikám, které vyšly z hledání nového pohybového vyjádření. V předmětu se vyučují moderní taneční styly, jako je contemporary dance, floor work, scénický tanec, moderní balet, nebo náročnější prvky taneční akrobacie. Lidový tanec seznamuje žáky s tradicemi a základními kroky českého, moravského a slovenského lidového tance.

Nadaní žáci se účastní národních soutěží. Všichni žáci vystupují na koncertě školy, účastní se kulturních akcí města, vystupují na plesech a podobných akcích.   
 

Studium tohoto oboru pomáhá žáky připravit k talentovým zkouškám na střední školy a konzervatoře, jejichž absolventi se dále věnují tanci profesionálně.


V případě zájmu organizujeme pro studenty zájezdy na divadelní představení do Olomouce či Brna.

    

Galerie
83647263_2916985241756915_2932356670864914676_n.jpg
Umělecký tanec
Umělecký tanec
Umělecký tanec