Umělecký tanec

Umělecký tanec

Tento obor je určen dívkám i chlapcům od 5 let. 

Odborným pedagogickým vedením jsou žákům poskytnuty kvalitní základy tanečního vzdělání. Kultivuje se osobnost dítěte a jeho pohybový projev, zvyšuje se fyzická zdatnost, obratnost a celková flexibilita těla, utváří se umělecký vkus dítěte.  

Začíná se přípravnou taneční výukou. Děti se zde hravou formou učí elementárním tanečním pohybům, získávají základní pohybové náviky a správné držení těla. Rozvíjí se hudební cítění, děti se seznamují s rytmy, tempy a dynamikou. Využívá se dětských pohybových her, náčiní ( kruhy, švihadla, šátečky, balónky ) a k tréninku obratnosti také gymnastický koberec a žebřiny.

Základem výuky v  1. a 2. ročníku je předmět taneční gymnastika. Zlepšuje pohyblivost v kloubech, rozsah dolních končetin, sílu jednotlivých svalových partií, tanečnost, koordinaci, obratnost a pružnost těla. 

Od 3. ročníku se tento taneční obor rozšiřuje do více předmětů. Výuka probíhá dvakrát týdně. Předmět klasický tanec poskytuje dětem základy baletního umění. Předmět Současný tanec se věnuje moderním tanečním technikám, které vyšly z hledání nového pohybového vyjádření. Vyučují se zde moderní taneční styly, jako je contemporary dance, floor work, scénický tanec, moderní balet, nebo náročnější prvky taneční akrobacie.  

Nácvik choreografií probíhá v předmětu Taneční praxe. Nadaní žáci se účastní národních soutěží. Všichni žáci vystupují na koncertě školy, účastní se kulturních akcí města, vystupují na plesech a podobných akcích.   

Studium tohoto oboru pomáhá žáky připravit k talentovým zkouškám na střední školy a konzervatoře, jejichž absolventi se dále věnují tanci profesionálně.


V případě zájmu organizujeme pro studenty zájezdy na divadelní představení do Olomouce, Ostravy nebo Brna.

Galerie
83647263_2916985241756915_2932356670864914676_n.jpg
Umělecký tanec
Umělecký tanec
Umělecký tanec