Umělecký tanec

Umělecký tanec

Cena 2100,- Kč/pololetí 

Pro dívky i chlapce od 5 let, kteří se chtějí v oblasti tance vzdělávat komplexně. Velký důraz je kladen na celkovou taneční průpravu, rozvoj flexibility a výuku uměleckých tanečních technik. Děti se učí klasickou baletní techniku, ale i moderní taneční styly jako je contemporary dance, floor work, moderní balet, výrazový a scénický tanec. Osvojí si také základy gymnastiky, v nižších ročnících cvičí s náčiním – švihadla, kruhy, šátky, stuhy. Získají základní jevištní průpravu. Ve vyšších ročnících výuka dvakrát týdně. Po dohodě a rozhodnutí vyučující se vybrané třídy mohou účastnit soutěží (Czech dance tour, Mia festival, Czech dance masters).

Galerie
83647263_2916985241756915_2932356670864914676_n.jpg
Umělecký tanec
Umělecký tanec
Umělecký tanec