Street Dance

Street Dance

Nebo-li pouliční tanec se vyvinul, jak již název napovídá, mimo taneční studia, v ulicích, na školních dvorech, v klubech. Zahrnuje v sobě styly jako hip hop, breakdance, funky a mnoho dalších. Tanec je složen z pohybových variací celého těla s použitím moderní současné muziky. Žáci procvičují základní techniky moderního tance a následně tvoří složité rytmické vazby na současnou hudbu, kterou znáte z hudebních kanálů. Tanečníci se pohybují volně, snaží se vytvořit si svůj vlastní individuální styl. Improvizace je nedílnou součástí street dance, žáci tak rozvíjí svou kreativitu a cítění hudby.

V hodinách se učí pracovat v kolektivu, vytvářet společně pohybové kreace
a pozitivně se navzájem hodnotit. Obor lze navštěvovat od sedmi let, výuka probíhá dvakrát týdně, žáci se učí také pohybovou průpravu a taneční gymnastiku.