Přejeme Vám krásné léto 2024!

Přejeme Vám krásné léto 2024!

Školní rok 2024/25 začíná v pondělí 2. září. První týden bude pouze administrativní, proběhne dodatečný zápis nových zájemců, a to v pondělí 2. září v čase
od 9 do 17h a v úterý v čase od 12 do 17h.

V pondělí 9. září začíná výuka dle rozvrhu.

Předpis školného přijde na začátku školního roku na Váš e-mail.
Úplata za vzdělávání za I. pololetí je splatná 15. září. 2024.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/25 !