Pohybová rytmika s náčiním

Pohybová rytmika s náčiním

je určena dívkám od 5 let, které pracují v hodinách jak s hůlkou, tak s třásněmi.

Nejmladší děti se v přípravném ročníku seznamují s náčiním. V hodinách se učí rytmice a základním pohybovým prvkům, které podporují vzpřímený postoj a kultivovaný pohyb. Důraz je kladen na rytmus, držení těla, základní pochodový krok, jednoduché točení, výhozy. Děti zvládnou i jednoduchou taneční choreografii na vystoupení. Výuka je koncipována v souladu s tezí „tanec je hra“.

Žákyně s rostoucím věkem začínají s twirlingem, druhem tance, který v sobě spojuje mažoretky, baletní prvky a gymnastiku. Zahrnuje jak technicky náročné prvky s hůlkou, tak taneční pohyby, pružnost a ohebnost. Učí se technice s náčiním pom - pom, výhozy třásní spojené s gymnastickými prvky, efektní vlny, rozvíjí estetiku pohybu.

Tyto hodiny nejsou orientované na soutěžní reprezentaci. Žáci se účastní vystoupení a školních představení.