Studijní zaměření

Studenti si při nástupu i během studia vybírají z následujících studijních zaměření.

Umělecký tanec

Umělecký tanec

Tanec s náčiním baton

Tanec s náčiním baton

Orientální tanec

Orientální tanec

Tanec s náčiním pom - pom

Tanec s náčiním pom - pom

Musical Jazz Dance and Classical Step

Musical Jazz Dance and Classical Step

Street Dance

Street Dance

Technika tance na špičkách

Technika tance
na špičkách

Sólová technika s náčiním

Sólová technika s náčiním