Studijní zaměření

Na naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Tanec je výzva pro myls, tělo a duši. K nahlédnutí je v kanceláři školy.

Pro žáky nabízíme tato studijní zaměření:

Umělecký tanec

Umělecký tanec

Tanec s náčiním baton

Tanec s náčiním baton

Orientální tanec

Orientální tanec

Tanec s náčiním pom - pom

Tanec s náčiním pom - pom

Musical Jazz Dance

Musical Jazz Dance

Street Dance

Street Dance

Technika tance na špičkách

Technika tance
na špičkách

Sólová technika s náčiním

Sólová technika s náčiním