MINI tanečky

MINI tanečky

Obor pro děti od dvou do pěti let. Nově otevřené hodiny pro nejmenší děvčátka a chlapce jsou vedeny dle teze škola hrou. Žáci se v bezpečném a známém kolektivu učí vývoji hrubé a jemné motoriky, koordinaci pohybu, pomocí her prohlubují sociálně emoční rozvoj. Společně se seznamujeme se známými lidovými písničkami, rytmickými cvičeními, s jednoduchými tanečky vnímáme a objevujeme prostor.

V hodinách je využíváno množství pomůcek, které pomáhají dětem v učení (padák, míčky, hadrový tunel, montessori chůdy, montessori houpačka atd.)