Folklórní tanec

Folklórní tanec

Folklórní tanec přináší povědomí o kulturním dědictví národa. Rozvíjí tvůrčí taneční potenciál, rytmické cítění a intonační dovednosti. Nejde pouze o kroky a figury, ale také o kreativní uchopení přirozeného dětského tanečního projevu.

Žáci tohoto oboru vystupují jako soubor Jesénka. Výuka je skupinová , probíhá dvakrát týdně a dělí se do tří předmětů. 

Předmět Metodická a technická příprava učí děti základní kroky všeobecné a vybrané speciální kroky tanců moravských, českých a slovenských. Děti získávají správné držení těla a kultivovaný taneční projev. V předmětu Rytmicko - taneční výchova se žáci učí lidovým písním, říkadlům a formou pohybových her prohlubují rytmické cítění , vnímání tempa a dynamiky pohybu. Nácvik choreografií probíhá v předmětu Taneční praxe. Soubor Jesénka vystupuje nejen na koncertě školy, ale účastní se během roku řady kulturních akcí města Jeseník a okolí. Díky spolupráci se Smyčcovým souborem Folklorek ZUŠ Jeseník děti vystupují také na živou hudbu.

Pro děti od 5 do 7 let je otevřeno přípravné studium, soubor Jesénečka, které probíhá jednou týdně.