Folklórní tanec

Folklórní tanec

Folklórní tanec přináší povědomí o kulturním dědictví národa a rozvíjí tvůrčí taneční potenciál, elementární rytmické a intonační dovednosti.

Nejde pouze o kroky a figury, ale také o kreativní uchopení přirozeného dětského tanečního projevu.
Obor zahrnuje tři předměty. Metodická a technická příprava učí děti základní kroky všeobecné a vybrané speciální kroky tanců moravských, českých a slovenských. Podporuje správné držení těla a kultivovaný taneční projev. V předmětu Rytmicko - taneční výchova se děti učí lidovým písním, říkadlům a formou her prohlubují rytmické cítění a vnímání dynamiky pohybu. Nácvik choreografií probíhá v předmětu Taneční praxe. Výuka je koncipována 2x týdně do šedesáti pěti minutových bloků.

Díky spolupráci se Smyčcovým souborem Folklorek ZUŠ Jeseník budou děti vystupovat také na živou hudbu.