Technika tance na špičkách

Technika tance na špičkách

Rozšířené studium k oboru Umělecký tanec. Předmět  navazuje na znalosti a dovednosti žáků získaných studiem oboru Umělecký tanec, které dále rozvíjí. Hodina je určená dětem od 8 let, které mají zájem o intenzivnější tréninky a chtějí se více věnovat klasickému baletnímu tanci. Výuka je specializovaná na techniku tance na špičkách, která je základem baletního umění. Pro správné provedení prvků je důležitá pevnost kotníků a síla nártů. K tomu je zapotřebí pravidelné provádění technických cviků. Propracovává se také rozsah a vytočenost dolních končetin, koordinace a ladnost pohybů. Individuální přístup, menší počet žáků v hodině a dostatečná délka výuky zajišťují dosažení lepších výsledků.

V rámci praxe se žáci prezentují na koncertech školy, mohou se účastnit národních soutěží, vystupují na kulturních akcích města. Studium tohoto oboru pomáhá žáky připravit k talentovým zkouškám na střední školy a konzervatoře, jejichž absolventi se dále věnují tanci profesionálně.

Galerie
Technika tance na špičkách
Technika tance na špičkách
Technika tance na špičkách
Technika tance na špičkách
Technika tance na špičkách