Sólové formace baton

Sólové formace baton

Sólové formace baton jsou určené především dětem, které chtějí povýšit základní dovednosti ze skupinových hodin na vyšší úroveň, nebojí se vystupovat na pódiu před velkým publikem a prodat své dovednosti a charisma.
Standardně je obor určen pro dívky od 7 let, případně po domluvě s vyučující výjimečně i od 5 let.
Tento obor je převážně soutěžního charakteru. Jednotlivé sestavy mohou být sólové, tedy jednotlivci, dua či tria a nakonec miniformace (4 - 7 členů). V dnešní moderní době jsou již prvky klasické mažoretky v sóloformacích spíše sporadické. Převažují prvky moderního tance spojeného s prací s náčiním. V tomto duchu tvoříme sestavy v disciplíně sóloformace baton. Novějším odvětvím jsou sóloformace twirling (či acrobatic baton), kde je primární práce s hůlkou (obtáčení kolem těla a výhozy) spojená s gymnastickými a akrobatickými prvky.
Díky tomu, že asociace CMA, ve které soutěžíme, nabízí rozdělení výkonnostních kategorií na hobby a profi, můžeme sestavy směřovat do kategorie, do které žák výkonnostně spadá a přizpůsobit tak sestavu jeho úrovni a schopnostem. Systematickou prací a správným vedením tuto úroveň postupně zvyšujeme dle možností daného žáka.
 

Sólové formace jsou více o individuálním přístupu jak ze strany učitelky, tak ze strany dětí a předpokladem je určitá míra schopnosti samostatné práce žáka v hodině a v rámci domácí přípravy. V tomto oboru dosahují děti vysoké úrovně jak taneční, tak práce s hůlkou. Žáci se každoročně účastní závodů v rámci Mistrovství České republiky, přičemž v případě profi kategorie mohou zabojovat i o účast na Mistrovství Evropy i Světa.

Pro zařazení do tohoto oboru je vhodná konzultace s učitelkou vyučující obor baton.

Galerie
Sólové formace baton
Sólové formace baton
Sólové formace baton
Sólové formace baton