Pohybem k sobě 2024

Pohybem k sobě 2024

Rozšiřujeme nabídku pro dospělé! Investuj do svého fyzického i psychického zdraví!

Pohybem k sobě - tanečně-pohybový kurz pro dospělé od 18 let.

Naše fyzické tělo lze - trochu pasivně - vnímat jako tělesnou schránku, která k nám odjakživa patří. Co se však stane, když k tělu přistoupíme aktivně? Dokážeme s ním komunikovat? Umíme se na své vlastní tělo napojit, poslouchat ho a vnímat, co nám říká? Jak se v něm odráží naše mentální psychické rozpoložení, a jak spolu psychická a fyzická stránka našeho bytí souvisí?

V kurzu Pohybem k sobě se skrze intuitivní pohyb, dech a dechové techniky či prvky mindfulness pokusí každý dostat sám k sobě blíž. Důraz je kladen také na optimální držení těla jako nástroje prevence poranění a nejrůznějších bolestí, a to jak v pohybu, tak v každodenním životě. Otestujete vaše možnosti a hranice, prohloubíte vlastní komfortní zónu a dopřejete si svobodný pohyb tak, jak to vaše tělo bude aktuálně potřebovat. Proplujete společně pohybem k sobě tak, abyste se cítili dobře jak v hlavě, tak v těle.

Lektorka kurzu Bc. Marie Eliášová Dis. absolvovala taneční obor na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, následně se pak na Filozofické fakultě Univerzity Palackého věnovala studiu divadla, filmu a médií na Katedře divadelních a filmových studií. Zaměřuje se zejména na taneční divadlo, a to jak v teoretické, tak praktické rovině. Momentálně působí také jako lektorka v ateliéru olomouckého Divadla Na cucky, kde pracuje s dětmi i dospělými. Ve své práci propojuje intuitivní pohyb, integraci fyzické a psychické roviny těla ve vztahu sama k sobě i k prostoru. Pohyb a tanec se snaží přibližovat široké veřejnosti a destigmatizovat tak fenomén tance jako specifického umění podmíněného určitými předpoklady a dispozicemi.

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí skrze tanec napojit na sebe sama, zažít pocit radosti a lehkosti bytí, uvolnit a zharmonizovat tělo i mysl. Tanec je cesta domů, k sobě, do těla..

Věkově neomezeno, kurz je vhodný pro každého, bez ohledu na fyzickou kondici nebo taneční zkušenosti.
Na lekci si s sebou přineste pohodlné oblečení, ve kterém se můžete volně hýbat. Pohybovat se bude boso, případně v ponožkách.

Lekce proběhnou únor -červen, každé úterý od 18.30h do 20h v prostorách taneční školy na Jiráskově ulici ( za Albertem, vedle MŠ ).  První lekce 6. 2. 2024.

Nutné přihlášení na celé pololetí, skupina společně prochází tvořivým procesem.

Kurzovné na celé pololetí 3000,- Kč, VYBÍRÁME 6.2. V ČASE 17-18 HOD.

Pozor! Ukázková lekce zdarma! A to v úterý 23. 1. 2024.

V případě zájmu kontaktujte asistentku ředitelky školy: JanaPolakova@szus-tanecni.cz
tel. 606 761 787