Národní festival Štětí - prvenství DOM !

Národní festival Štětí - prvenství DOM !

Prvenství do Jeseníku! 
Ve dnech 22. - 24. 6. se členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník zúčastnili 29. ročníku Národního festivalu dechových orchestrů FEDO Štětí.
Součástí festivalu byla i soutěž orchestrů, v případě mládežnických konkrétně soutěž v provedení rockové skladby. Jesenický orchestr zde zařadil skladbu Deep Purple Medley, kterou dirigoval Milan Domes a v sole na tenor saxofon se představil Vladimír Novák. Odborná porota ocenila výkon orchestru prvním místem. Blahopřejeme!!!

Skupina seniorských mažoretek již také zakončila úspěšnou sezónu, a to Festivalem FEDO ve Štětí. Díky za skvělou reprezentaci po celý školní rok a v září se těšíme do Španělska!!!