Hra na klavír

Hra na klavír

Při výuce pěstujeme u žáka potřebné správné návyky, technické dovednosti a současně rozvíjíme jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, tvořivost. Žáci získávají také základní teoretické znalosti. Hudební obor umožňuje žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, vzdělání v základech odborného instrumentálního či pěveckého projevu. Učitel pracuje s přirozenou dispozicí žáků, schopností pohotově číst notový zápis a odvahou projevit své hudební cítění, představivost i fantazii.

V povinném předmětu Hra na klavír se žáci učí ovládnout technické možnosti svého hudebního nástroje, které jsou základním předpokladem k vyjádření hudebních myšlenek. Postupně se seznamují s hodnotnou hudební literaturou, cvičí se ve hře z listu a upevňují svoji paměť při interpretaci skladeb.