Zápis nových žáků

Zájemce o studium se stává žákem SZUŠ - taneční, s.r.o. na základě zápisu nebo úspěšně vykonané talentové zkoušky, řádně vyplněné přihlášky a zaplacení školného. Talentová zkouška vychází z běžné mentality daného věku, vrozených fyziologických dispozic, tanečního a rytmického cítění.

Přijímací řízení je vypisováno v měcíci květnu a červnu.

Je možné se přihlásit i během školního roku.