Vedení školy

     

Lada Stejskalová
ředitelka školy, působí na škole od roku 1994

Na tanečním sále jsem vyrůstala, neboť má máma byla vynikající učitelkou tance. Věnovala jsem se klasickému tanci na Lidové škole umění a hře na klavír. V roce 1992 jsem nastoupila jako externí učitelka tanečního oboru na Základní umělecké škole v Jeseníku a souběžně dokončovala IV.ročník na Gymnáziu. Své vzdělání jsem následně rozšířila o pedagogiku tance na konzervatoři Duncan Centre v Praze. Zde jsem pod výborným vedením našich i zahraničních pedagogů a tanečníků načerpala širokou praxi a repertoárové vybavení pro svou učitelskou a choreografickou činnost, a doplnila tak své vzdělání po odborné stránce.

    Soukromou základní uměleckou školu – taneční, s.r.o. jsme s mojí mámou založily v roce 1994 a o čtyři roky později jsem převzala vedení školy. V pozici ředitelky školy mohu zúročit své organizační a manažerské schopnosti. Mým cílem je škola s vysokou kvalitou výuky, škola, ve které působí sehraný harmonický tým dobrých lidí, škola, která poskytuje vzdělání v maximální šíři tanečního umění a dokáže vychovat tělesně i duševně kultivované osobnosti.

Jana Poláková
asistentka ředitelky, působí na škole od roku 2015

Mám za sebou praxi ve více oblastech, ale musím říct, že práce asistentky je mi nejvíc vlastní. Ráda zařizuji, organizuji, pomáhám, a tak věřím, že jsem přínosem v naší krásné škole. Ke kultuře obecně mám velmi kladný vztah, zpívám v Jesenickém smíšeném pěveckém sboru, každoročně organizuji oblíbené adventní koncerty v evangelickém kostele. Těší mě spolupráce s rodiči i s dětmi. Mohou se na mě obrátit a vždy jim ráda pomohu,
bude-li to v mých silách.