Zápis nových žáků v květnu a v červnu 2018

Zápis nových žáků v květnu a v červnu 2018

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme Vás na zápis nových žáků v oborech balet, street dance, musical jazz dance and classical step, mažoretky, orientální tanec a roztleskávačky.
 

Soukromá základní umělecká škola - taneční, s.r.o. přijímá dívky i chlapce od 5 do 18 let.

TERMÍN ZÁPISU: úterý 29. května 2018  a úterý 12. června 2018.
ČAS: od 14 do 17 hod.
MÍSTO: SZUŠ taneční, Jiráskova ulice Jeseník.  

Všechny děti jsou v průběhu studia na naší škole vyučované dle schválených osnov ŠVP - RVP MŠMT, dostávají vysvědčení a I. i II. cyklus zakončují absolventským vystoupením.

Dále jsou připravované na veřejná vystoupení. Ti nejlepší reprezentují naši školu na soutěžích v ČR i v zahraničí. Pořádáme pravidelná představení pro rodiče. Mažoretky spolupracují s Dechovým orchestrem mladých při ZUŠ Jeseník, s nimiž se účastní zahraničních festivalů.
Žáci se mohou účastnit zájezdu do větších měst na profesionální představení.

Školné ve výši 1.300,- Kč za pololetí zahrnuje:
        1. Výuku všech předmětů vztahujících se ke zvolenému studijnímu zaměření
        2. Mimořádné tréningy na soutěže
        3. Kostýmy na vystoupení

Množstevní sleva:
       - První studijní zaměření 1.300,- Kč/pololetí.
       - Druhé studijní zaměření 1.300,- Kč/pololetí.
       - Třetí studijní zaměření 1.000,- Kč/pololetí.
       - Čtvrté studijní zaměření 600,- Kč/pololetí.
       - Od pátého studijního zaměření je výuka zcela zdarma.


Příklad: Iva navštěvuje balet (1.300,-), mažoretky (1.300,-) a roztleskávačky (1000,-); její sestra Bára chodí do baletu (600,-) a orientálního tance (0,-). Celkem platí obě za pololetí 4.200,- Kč, místo 6.500,- Kč.

Žáci, kteří se účastní soutěží hradí jednorázový příspěvek na kostýmy ve výši 300,- Kč / školní rok. Příspěvek se platí jedenkrát, a to i v případě, kdy žák navštěvuje více soutěžních oborů.

Na nové žáky se moc těšíme!