Zápis nových žáků 11. května a 21. června 2017

Zápis nových žáků 11. května a 21. června 2017

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme Vás na zápis nových žáků v oborech balet, irský step, mažoretky, musical jazz dance and classical step, orientální tanec, street dance a roztleskávačky.
Soukromá základní umělecká škola - taneční, s.r.o. přijímá dívky i chlapce od 5 do 18 let.

TERMÍN ZÁPISU: čtvrtek 11. května 2017  
ČAS: od 14 do 17 hod.
MÍSTO: SZUŠ taneční, Jiráskova ulice Jeseník  

Všechny děti jsou v průběhu studia na naší škole vyučované dle schválených osnov ŠVP-RVP MŠMT, dostávají vysvědčení a I. i II. cyklus zakončují absolventským vystoupením.

Dále jsou připravovány na veřejná vystoupení. Ti nejlepší reprezentují naši školu na soutěžích v ČR i v zahraničí.

Pořádáme pravidelná představení pro rodiče. Mažoretky dvakrát ročně vyjíždí na zahraniční festivaly.
Žáci se mohou účastnit zájezdu do větších měst na profesionální představení.

Školné ve výši 1.300,- Kč za pololetí zahrnuje:
        1. Výuku všech předmětů vztahujících se ke zvolenému studijnímu zaměření
        2. Mimořádné tréningy na soutěže
        3. Kostýmy na vystoupení

Žáci, kteří se chtějí účastnit soutěží hradí jednorázový příspěvek na kostýmy ve výši 300,-Kč/školní rok. Příspěvek se platí jedenkrát, a to i v případě, když žák navštěvuje více soutěžních oborů.

Množstevní sleva:
       - První studijní zaměření 1.300,- Kč/pololetí.
       - Druhé studijní zaměření 1.300,- Kč/pololetí.
       - Třetí studijní zaměření 1.000,- Kč/pololetí.
       - Čtvrté studijní zaměření 600,- Kč/pololetí.
       - Od pátého studijního zaměření je výuka zcela zdarma.


Příklad: Iva navštěvuje balet (1.300,-), mažoretky (1.300,-) a roztleskávačky (1000,-); její sestra Bára chodí do baletu (600,-)
a orientálního tance (0,-).
Celkem platí obě za pololetí 4.200,- Kč, místo 6.500,- Kč.

Na nové žáky se moc těšíme!