Zápis nových žáků

Zápis nových žáků

Zájemci o studium se mohou přihlásit i během školního roku.

Všechny děti jsou v průběhu studia na naší škole vyučované dle schválených osnov ŠVP-RVP MŠMT, dostávají vysvědčení a I. i II. cyklus zakončují absolventským vystoupením.

Dále jsou připravovány na veřejná vystoupení. Ti nejlepší reprezentují naši školu na soutěžích
v ČR i v zahraničí.

Pořádáme pravidelná představení pro rodiče. Mažoretky dvakrát ročně vyjíždí na zahraniční festivaly.
Žáci se mohou účastnit zájezdu do větších měst na profesionální představení.

Školné ve výši 1.300,- Kč za pololetí zahrnuje:
        1. Výuku všech předmětů vztahujících se ke zvolenému studijnímu zaměření
        2. Mimořádné tréningy na soutěže
        3. Kostýmy na soutěže a vystoupení

Množstevní sleva:
       - První studijní zaměření 1.300,- Kč/pololetí.
       - Druhé studijní zaměření 1.300,- Kč/pololetí.
       - Třetí studijní zaměření 1.000,- Kč/pololetí.
       - Čtvrté studijní zaměření 600,- Kč/pololetí.
       - Od pátého studijního zaměření je výuka zcela zdarma.


Příklad: Iva navštěvuje balet (1.300,-), mažoretky (1.300,-) a roztleskávačky (1000,-); její sestra Bára chodí do baletu (600,-)
a orientálního tance (0,-).
Celkem platí obě za pololetí 4.200,- Kč, místo 6.500,- Kč.

Na nové žáky se moc těšíme!