Zápis nových žáků do hudebního oboru 22/23

Zápis nových žáků do hudebního oboru 22/23

Zápis proběhne ve dnech 19.5. a 2.6. od 14 do 17 hod.

Rodné číslo dítěte s sebou.

Od školního roku 2022/2023 otevírá naše škola hudební obor. Žáci se mohou přihlásit do studijních zaměření: hra na klavír, hra na keyboard a základy hudební skladby. Tato studijní zaměření jsou určena pro žáky od 5 do 17 let.

Pro nejmenší děti jsme připravili Mini tanečky s písničkou
Všestranný kurz je určen dětem od 3 do 4 let. Hravou formou poznávají základní pohybové dovednosti, muzikálnost, smysl pro rytmus a dramatický projev. Výuka vychází z přirozené mentality dětí tohoto věku. Společně stráveným časem žáčci navazují sociální kontakty a učí se fungovat v kolektivu. Postupně se seznamují s nástroji Orffova instrumentáře. Prostřednictvím říkadel, her a písní děti rozvíjí estetické cítění, intonaci, fantazii a individuální projev.