Otevření školy 11.5.2020

Otevření školy 11.5.2020

Otevření školy 11.5.2020

Dle harmonogramu MŠMT o uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství, bude možná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce na základních uměleckých školách, při dodržení zvláštních podmínek.

O hygienických opatřeních a organizaci výuky jsou rodiče informovaní e-mailem.

Lada Stejskalová

ředitelka školy