Hodnocení ve druhém pololetí

Hodnocení ve druhém pololetí

Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/20.

Dle povinnosti vyplývající z vyhlášky MŠMT ze dne 27.4.2020 tímto informujeme žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/20.

Hodnocení vychází z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy a podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku a z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/20.

Lada Stejskalová

ředitelka školy