Zápis nových žáků

Zápis nových žáků

Zápis proběhne  ve škole ve dnech 21.5. a 11.6.  od 14 do 17 hod.

Přijímáme žáky od 5 let. Rodné číslo dítěte s sebou! 

Szuš- taneční patří jako jediná taneční škola na Jesenicku do sítě škol MŠMT,  tím je zavázána udržovat vysoký standard uměleckého vzdělávání. To je poskytováno zkušenými pedagogy. Rodiče a jejich děti tak mají záruku kvality. Děti dostávají na konci každého školního roku vysvědčení, po uzavření celého cyklu pak Absolventské vysvědčení, které je možno doložit u přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy.

 

OTEVÍRÁME NOVÉ STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ - TANEČNÍ AKROBACIE

Reagujeme tak na stoupající zájem žáků o sportovní gymnastiku.  Nově otevřený obor se zaměřuje nejen na kondiční cvičení a zlepšení flexibility celého těla, ale je také obohacen o gymnastické prvky na Air-tracku, kladině, hrazdě a koze.

 

Balet

Studijní zaměření Umělecký tanec zahrnuje nejen výuku klasické baletní techniky, ale také moderního baletu, Contemporary Dance, lidového tance a základů gymnastiky. Od 3. ročníku mají děti možnost studovat samostatné studijní zaměření Technika tance na špičkách.

 

Mažoretky a roztleskávačky

na studijní zaměření Tanec s náčiním baton a pom - pom navazuje studijní zaměření Sólová technika s náčiním, kterou lze nově studovat samostatně. Na škole pracují skupiny mažoretek a roztleskávaček jak soutěžní, tak nesoutěžní.

Součástí všech studijních zaměření je samostatná hodina Taneční gymnastiky.

Těšíme se na Vás!