Koncert před odjezdem do Španělska 16.9.2018

Koncert před odjezdem do Španělska 16.9.2018

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH S MAŽORETKAMI DOM ZUŠ Jeseník s dirigenty Tomášem Uhlířem a Milanem Domesem, mažoretky SZUŠ taneční pod vedením Zuzany Fritscherové, představili svůj program bezprostředně před účastí na světové soutěži ve Španělsku. Koncert se konal v Kongresovém sále Jesenických lázní v neděli 16.9.2018.