Zápis nových žáků

Zápis nových žáků

Zájemce o studium se stává žákem SZUŠ - taneční, s.r.o. na základě zápisu nebo úspěšně vykonané talentové zkoušky, řádně vyplněné přihlášky a zaplacení školného. Talentová zkouška vychází z běžné mentality daného věku, vrozených fyziologických dispozic, tanečního a rytmického cítění.

Přijímací řízení na následující školní rok proběhne ve dnech 16.5. a 5.6. 2019 vždy od 14 do 17 hod.

Je možné se přihlásit i během školního roku.