Pedagogický sbor


Klára Drgáčová

 Vyučuje umělecký tanec, taneční gymnastiku, tanec s náčiním baton a pom-pom, street dance a orientální tanec.

Na škole působí od roku 2013.

Od útlého dětství jsem navštěvovala Soukromou základní uměleckou školu - taneční v Jeseníku. Prošla jsem obory balet, břišní tance, mažoretky, roztleskávačky. Od roku 2013 zde působím jako pedagog. Škola mi dala potřebnou praxi, kterou ještě prohlubuji studiem taneční terapie v Olomouci. Navštěvovala jsem také kurzy baletu a moderního tance v Olomouci a ve Šternberku. Pravidelně se účastním Letní taneční školy, kde vyučují renomovaní lektoři z Čech
i ze zahraničí. Své zkušenosti i lásku k tanci se snažím dětem předávat, jak nejlépe umím.


Sabina Drtilová

Vyučuje tanec s náčiním pom-pom, sólové techniky s náčiním baton a pom-pom, taneční gymnastiku.

Na škole působí od roku 2016.

K tanci jsem byla maminkou vedena od mala. V pěti letech jsem začala navštěvovat SZUŠ Jeseník, poté mě mé taneční sny zavedly na soutěžní dráhu, která nakonec přešla v pozici učitele. Vztah k dětem jsem měla vždy předurčený, proto nyní studuji dvě vysoké školy tohoto zaměření, učitelství pro 1. stupeň základních škol a učitelství pro mateřské školy. V soutěžní dráze pod vedením paní Lenky Bachové jsem se věnovala především tanci s náčiním baton a pom pom, kde jsem držitelkou titulů Mistr republiky a Mistr Evropy. Dále se pohybuji v oblastech gymnastiky, pohybové průpravy pro chlapce i děvčata, psychomotorických cvičení a fitness.
Mým přáním je předat jen to nejlepší ze sebe vašim dětem.


MgA.Zuzana Fritscherová

Vyučuje umělecký tanec, techniku tance na špičkách.

Na škole působí od roku 2002.

Od malička jsem navštěvovala taneční obor ZUŠ Jeseník, pod vedením paní Marty Jurkové. V roce 1994 jsem nastoupila do tanečního oboru Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde se začal plnit můj sen o kariéře tanečnice, který bohužel ze zdravotních důvodů nevyšel.Od roku 2002 působím jako taneční pedagog v Szuš – taneční. Po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách na Janáčkovu Akademii Múzických Umění v Brně, jsem zde v roce 2011 absolvovala státní zkoušku z metodiky taneční gymnastiky, klasického tance, moderního tance, pedagogiky a psychologie  a v roce 2013 zakončila studium státní zkouškou z metodiky klasického tance, lidového tance a dějin baletu. Absolvovala jsem řadu tanečních seminářů, např. techniky Horton, Jazz a Limon u Davida Strnada, techniky Ch. Limon u Joea Alegada, klasického tance u Niny Kripas aj. Práce v taneční škole mě naplňuje.


Mgr. Alice Hájková

Vyučuje tanec s náčiním baton, sólové techniky s náčiním baton a pom-pom.

Na škole působí od roku 2017.

K tanci mě jako u většiny dětí přivedli rodiče. V pěti letech jsem zahájila svou taneční dráhu v SZUŠ - taneční jako baletka a mažoretka. V průběhu několika let jsem si kromě baletu a mažoretek vyzkoušela také roztleskávačky, step, společenské tance, gymnastiku a moderní tanec. Ze všeho mi však přirostly k srdci právě mažoretky s hůlkou a více než tančení mě čím dál více naplňovalo právě trénování dětí. Mezi mé významnější trenérské úspěchy patří několik titulů mistrů Evropy a Světa v mažoretkovém sportu. Tím největším je však každý trénink, který děti absolvují
s úsměvem na tváři. Ačkoliv mé hlavní povolání je fyzioterapie, mažoretky jsou mým obrovským koníčkem a dětem chci věnovat vždy to nejlepší, co ve mně je.


Marie Chocholová, DiS.

Vyučuje umělecký tanec, taneční gymnastiku, techniku tance na špičkách.

Na škole působí od roku 2018.

Jako dítě jsem začala navštěvovat taneční obor SZUŠ – taneční, s.r.o. Jeseník a moje nadšení pro tanec bylo tak velké, že jsem roku 2010 nastoupila na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Během studia se mi dostalo vzdělání v několika tanečních směrech - v klasickém baletu, moderním tanci, v lidovém tanci českém i cizím, v taneční gymnastice a také španělském flamencu. Dále jsem absolvovala semináře s českými lektory, např. s Janem Kodetem, Jarkem Cemerkem, Václavem Janečkem, Mahulenou Křenkovou a Věrou Kvarčákovou. Mnoho zkušeností mi daly také semináře s lektory zahraničními, např. s Vlado Šoltýsem, Alexejem Afanassievem, Gilli Navot, Gaetano Petrosinem, Eldadem Ben Sassonem, Terry Beemanem, Michele Olivou, Fredericou Angelozi, Sabatinem D'Estacchiem, Bernardem Estrabautem, Joshuou Pelatzkym, Jarkko Kristian Mandelinem a dalšími. Musím uvést také několikaměsíční spolupráci s Natašou Novotnou, dnes již světově známou tanečnicí a choreografkou.
Doufám, že veškeré své zkušenosti budu moci předávat dětem a pomůžu tak nejen ve vzdělávání nových tanečnic a tanečníků, ale také v prohlubování lásce k tanci.


Mgr. Jana Mrázová

Vyučuje tanec s náčiním pom-pom.

Na škole působí s krátkými přestávkami od  roku 2015.

Má taneční průprava začala již v první třídě u paní Marty Jurkové, obor balet. Po té následovala moderní gymnastika a vytrvalostní plavání. Na druhém stupni jsem na chvíli gymnastiku a plavání opustila a věnovala se běhu na lyžích. Při studiu na jesenickém gymnáziu jsem se opět vrátila k hudbě a k tanci. Již v sedmnácti letech jsem složila lektorské zkoušky rytmické gymnastiky a stala jsem se instruktorem v tomto oboru. Ještě tentýž rok jsem začala vyučovat rytmickou gymnastiku, taneční aerobik, posléze step aerobik nejen žačky, ale i dospělé ženy.
Své vzdělání jsem následně rozšířila o studium na fakultě tělesné kultury v Olomouci, obor tělesná výchova a speciální pedagogika a na pedagogické fakultě obor informatika a výpočetní technika. V současné době vyučuji na základní škole v Jeseníku. Mezi mé největší záliby patří sport, zejména plavání, aerobik a jeho různé formy.
Taneční škola mi umožnila propojení mého koníčku s mou profesí. A já doufám, že toto propojení přinese zasloužené ovoce v podobě šťastných a spokojených dětí.


Jana Mrázová ml.

Vyučuje tanec s náčiním  pom-pom.

Na škole působí jako asistentka pedagoga od roku 2018.

Tanci se věnuji už od svých pěti let. Za tuto dobu jsem vyzkoušela hodně žánrů, avšak roztleskávačky a mažoretky se staly mými oblíbenými. Soutěžím v obou odvětvích, ve skupině i v sóloformacích. V roce 2018 jsem se stala dvojnásobnou Mistryní ČR /MIA Dance Festival, skupiny, sóloformace/, Mistryní Moravy /CMA skupina/, dvojnásobnou Vícemistryní Moravy /CMA skupina, sóloformace/, dvojnásobnou Mistryní ČR /CMA skupina, duo/. Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje, sbírám nové zkušenosti, které uplatňuji ve výuce.


Anna Stránská

Vyučuje taneční gymnastiku.

Na škole působí od roku 2019.

Sportovní gymnastiku jsem začala cvičit od útlého dětství. Děvět let jsem aktivně závodila a umisťovala se na medailových pozicích v okresních i krajských přeborech ČR. Celý život jsem vyhledávala pohyb. Navštěvovala hodiny aerobiku, posilovny, cvičení pro ženy. Mám ráda krasobrusleni, taneční soutěže, turistiku, plavání. Ovšem sportovní gymnastika je má celoživotní láska. Před 15-ti lety jsem začala gymnastiku vyučovat a stále mě to baví. Mám velkou radost, když děti něco naučím a vidím jejich nadšení a radost.