Školné

Ve školním roce 2018/19 je výše školného stanovena na 1.300,- Kč na pololetí a příspěvek na kostýmy pro soutěžící žáky 300,- Kč na rok.

Školné za I. pololetí je splatné 15. září a za II. pololetí 15. února.

Školné ve výši 1.300,- Kč za pololetí zahrnuje:

  1. Výuku všech předmětů vztahujících se ke zvolenému studijnímu zaměření
  2. Mimořádné tréningy na soutěže
  3. Kostýmy na vystoupení

Množstevní sleva:

  • První studijní zaměření  1.300,- Kč/pololetí.
  • Druhé studijní zaměření 1.300,-Kč/pololetí.
  • Třetí studijní zaměření   1.000,-Kč/pololetí.
  • Čtvrté studijní zaměření    600,-Kč/pololetí.
  • Od pátého studijního zaměření je výuka zcela zdarma.

Příklad: Iva navštěvuje balet (1.300,-), mažoretky (1.300,-) a roztleskávačky (1.000,-); její sestra Bára chodí
do baletu (600,-) a orientálního tance (0,-).
Celkem platí obě za jedno pololetí 4.200,- Kč, místo 6.500,- Kč.

Příspěvek na kostýmy hradí žáci, kteří se účastní soutěží. Splatnost je do 30.11.2018.
Žák platí příspěvek jedenkrát, a to i v případě, když navštěvuje více soutěžních oborů.