Nový školní rok 2018/19 začíná!

Nový školní rok 2018/19 začíná!

Školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3. září. Tento den bude administrativní, mezi 9 – 17 hodinou se budou rozdávat rozvrhy a proběhne dodatečný zápis žáků.

Výuka dle rozvrhu začíná hned následující den, v úterý 4. září. Žádáme naše tanečnice a tanečníky o včasný nástup.

Školné ve výši 1.300,- Kč za pololetí je splatné do 15. září za I. pololetí a za II. pololetí do 15. února. Příspěvek na kostýmy pro soutěžící ve výši 300,-Kč za rok je splatný do 15. listopadu.  
Kontakt:

tel.: 588 517 243

e-mail: info@szus-tanecni.cz

www.szus-tanecni.cz