Úspěšný školní rok 2017/18 je za námi, krásné prázdniny!!!

Úspěšný školní rok 2017/18 je za námi, krásné prázdniny!!!

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se 3. září, kdy ještě mohou přijít i nové děti!!! 

Školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3. září. Tento den bude administrativní, mezi 9 – 17 hodinou se budou rozdávat rozvrhy a proběhne dodatečný zápis žáků.

Výuka dle rozvrhu začíná hned následující den, v úterý 4. září. Žádáme naše tanečnice a tanečníky o včasný nástup.

Školné ve výši 1.300,- Kč za pololetí je splatné do 15. září za I. pololetí a za II. pololetí do 15. února. Příspěvek na kostýmy pro soutěžící ve výši 300,-Kč za rok je splatný do 15. listopadu.  
Kontakt:

tel.: 588 517 243

e-mail: info@szus-tanecni.cz

www.szus-tanecni.cz

Ohlédnutí za dalším úspěšným rokem SZUŠ - taneční, Jeseník

Ve školním roce 2017/2018 žáci soutěžili v nově vzniklé mažoretkové asociaci CMA a v asociaci MIA Dance festival, kde soutěží již několikátým rokem. Společným úsilím a spojením obrovského talentu se skvělým kolektivem, se podařilo získat velké množství titulů, kterými se mohou naši žáci pyšnit. Široké spektrum tanečních oborů, konkrétně street dance, musical jazz dance, balet, tanec s náčiním baton, tanec s náčiním pom – pom i orientální tanec, jste mohli vidět na Jarním a Absolventském koncertu, kde se každoročně představují také naši nejmenší žáčci. Novinkou bylo rozšíření tanečních oborů o Sólovou techniku s náčiním baton a pom – pom, kde, žáci se svými sólovými choreografiemi vybojovali 5 medailí a 7 postupů na Mistrovství Evropy, které se letos konalo v našem hlavním městě Praha. Hojné zastoupení z našich řad nakonec přineslo přes 30 nápaditých choreografií, medailová umístění asociace MIA, několikanásobné tituly mistrů a vicemistrů České republiky asociace MAC, postup na Mistrovství Evropy a dvě překrásná představení v Jeseníku - to vše jako ohlédnutí za loňským školním rokem 2017/2018.

Všem přejeme úspěšnou sezónu 2018/2019, spoustu nových zážitků a zkušeností.

 Sabina Drtilová


 

Fotogalerie
Baletní třídy se těší na prázdniny 2018 !

Baletní třídy se těší na prázdniny 2018 !